Profilisani limovi

Profilisani limovi se izrađuju od raznih vrsta limova dužine do 6m na hidrauličnoj, kompjuterizovanoj presi koja ima mogućnost savijanja raznih profila, kao što su vjetar lajsne, kvadratni oluci, “U” profili, “Z” profili, kaplaje, opšavi, klupice itd…