Fasadni limovi

Brza i efikasna suha gradnja kao standard je nametnula limove u fasadi, često u kombinaciji sa staklom ili nekim drugim materijalima. Fasadne obloge