Lim u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa C-30 je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata. Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled. Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu zahtjevanu od investitora, što dalje omogućava laganu montažu. Proizvodnja se vrši na potpuno automatizovanim mašinama koje opslužuje samo jedan radnik, gdje je mogućnost greške isključena. Prilikom proizvodnje postoji mogućnost lijepljenja antikondenznog filca sa donje strane lima, koji sprečava pojavu kondenza, a mogućnost upijanja filca je od 750-1000 ml/m2.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa C-30 je 1.085mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.155 mm.

Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina koraka svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm,(može i manje po želji kupca) a visina vala je 30 mm. Također, možemo raditi dužinu pojedinačnog crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju lima u obliku crijepa C-30 trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.